zo is het begonnen in 1989                              stand van zaken in 2003                          zo is het nu in 2013

 

Stichting Salto Adelante


09118435  Kamer van Koophandel,     Notariële akte d.d. december 2000 door notarissen Frieling & Woldendorp.

 

► RSIN / ANBI     813944958

 

J.H. Hoftijzer                                                Mondial College

     Patrijslaan ..                                                Meeuwse Akker  2020                                 

     6641 ZE  Beuningen                                   6546 DZ  Nijmegen

    .......................                                              ..............................                                       

     e-mail:                                                         jaheho(ed)kpnmail(dot)nl

 

Doelstelling:

     Het initiëren, stimuleren, motiveren en concretiseren van projecten op het gebied van emancipatie, educatie en

     gezondheidszorg met de intentie dat de plaatselijke gemeenschap zelf voor de uitvoering en concretisering zorg

     draagt. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verbandhouden

     of  daartoe bevorderlijk kunnen zijn, in Colony Màntica N. 20 te Managua, Nicaragua

 

     De stichting tracht haar doel onder meer te verwezelijken door het werven van fondsen ter realisering van

    bedoelde projecten alsook het ter beschikking stellen van kennis.

 

Beleidsplan:

      klik hier voor het beleidsplan 2017 tot 2020

      klik hier voor het jaarverslag 2017

 

Het bestuur bestaat uit tenminste 3 leden.

     Voorzitter:                    Jan Hein Hoftijzer                  financieel bevoegd

     Secretaris:                   Wilbert van Rijen

     Penningmeester:         Geert van Amstel                   financieel bevoegd

     Vice-Voorzitter:            Janine Klein Willink

   

  

 

     Functies:

     • Jan Hein Hoftijzer         Voorzitter Stichting Salto Adelante

                                             Voorzitter Seniorenconvent Maaswaal College

 

     • Janine Klein Willink      Directeur OBC Huissen 

       

     • De andere docenten hebben geen nevenfuncties.

 

     • Er is geen beloningsbeleid van toepassing.

 


Jaarverslag (zie bulletins)

 

Financiële verantwoording

      klik hier voor het financieel jaarverslag 2012

     klik hier voor het financieel jaarverslag 2013

     klik hier voor het financieel jaarverslag 2014

      klik hier voor het financieel jaarverslag 2015

      klik hier voor het financieel jaarverslag 2016

      klik hier voor het financieel jaarverslag 2017

     klik hier voor het financieel jaarverslag 2018

     klik hier voor het financieel jaarverslag 2019

 

 

     Op de vermogensrekening is een reserve opgebouwd voor calamiteiten. Dit bedrag is bestemd voor herbouw

     college na een aardbeving, vulkanisme of orkaan. Dit gebied is redelijk gevoelig voor dit natuurgeweld.

     Daarnaast zijn we begonnen met de ondersteuning van Pan y Amor, een school die in Managua kansarme

     kinderen opleiden in de omgeving van Mercado Oriental, Managua. Deze school heeft 300 kinderen in het

     basisonderwijs en voortgezet onderwijs en technisch onderwijs.

 

Fondsenwerving:

    De fondsenwerving is gestopt in verband met het feit dat we de stichting gaan afbouwen.

   Met ingang van 1 januari 2020 zullen we laatste donateurs verzoeken om te stoppen met doneren. Wij zijn ze

   zeer erkentelijk voor de jarenlange steun die zij royaal hebben gegeven.

   Het afbouwen doen we ook gezien de onzekere politieke situatie in Nicaragua en er sinds medio 2018 geen

   verbetering is opgetreden. De laatste financiën zullen het komende jaar besteed worden aan ondersteuning van

   Pan y  Amor.

    

    

Rekening Stichting Salto Adelante:

    ABN/AMRO  52.89.78.209
    STICHTING SALTO ADELANTE

     t.n.v.  Voorzitter / Penningmeester

 

 

    extra gegevens rekeningnummer bij ABN/AMRO
    IBAN:   NL71ABNA0528978209

    BIC  :   ABNANL2A

 

 

e-mail adres van de stichting Salto Adelante:

    jaheho(ed)kpnmail(dot)nl