zo is het begonnen in 1989                              stand van zaken in 2003                          zo is het nu in 2013

 

Stichting Salto Adelante


09118435  Kamer van Koophandel,     Notariële akte d.d. december 2000 door notarissen Frieling & Woldendorp.

 

► RSIN / ANBI     813944958

 

J.H. Hoftijzer                                                Mondial College

     Patrijslaan ..                                                Meeuwse Akker  2020                                 

     6641 ZE  Beuningen                                   6546 DZ  Nijmegen

    .......................                                              ..............................                                       

     e-mail:                                                         jaheho(ed)kpnmail(dot)nl

 

Doelstelling:

     Het initiëren, stimuleren, motiveren en concretiseren van projecten op het gebied van emancipatie, educatie en

     gezondheidszorg met de intentie dat de plaatselijke gemeenschap zelf voor de uitvoering en concretisering zorg

     draagt. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verbandhouden

     of  daartoe bevorderlijk kunnen zijn, in barrio Laureano Mairena, Managua, Nicaragua

 

     De stichting tracht haar doel onder meer te verwezelijken door het werven van fondsen ter realisering van

    bedoelde projecten alsook het ter beschikking stellen van kennis.

 

Beleidsplan:

      klik hier voor het beleidsplan 2017 tot 2020

      klik hier voor het jaarverslag 2017

 

Het bestuur bestaat uit tenminste 3 leden.

     Voorzitter:                    Jan Hein Hoftijzer                  financieel bevoegd

     Secretaris:                   Wilbert van Rijen

     Penningmeester:         Martin Janssen                      financieel bevoegd

   

  

 

     Functies:

     • Jan Hein Hoftijzer         Voorzitter Stichting Salto Adelante

                                             Voorzitter Seniorenconvent Maaswaal College

 

     • De andere docenten hebben geen nevenfuncties.

 

     • Er is geen beloningsbeleid van toepassing.

 


Jaarverslag (zie bulletins)

 

Financiële verantwoording

      klik hier voor het financieel jaarverslag 2012

     klik hier voor het financieel jaarverslag 2013

     klik hier voor het financieel jaarverslag 2014

      klik hier voor het financieel jaarverslag 2015

      klik hier voor het financieel jaarverslag 2016

     klik hier voor het financieel jaarverslag 2017

 

     Op de vermogensrekening is een reserve opgebouwd voor calamiteiten. Dit bedrag is bestemd voor herbouw

     college na een aardbeving, vulkanisme of orkaan. Dit gebied is redelijk gevoelig voor dit natuurgeweld. Daarnaast zijn

     we begonnen met de ondersteuning van Pan y Amor, een school die in Managua kansarme kinderen opleiden in de

     omgeving van Mercado Oriental, Managua.

 

Fondsenwerving:

     ⇒  Diverse Nicaragua projecten

    Financieel adoptieplan van de kinderen van het Colegio Maaswaal / Mondial in Nederland.

     Giften en donaties van het bedrijfsleven en particulieren.

 

Rekening Stichting Salto Adelante:

   

    ABN/AMRO  52.89.78.209
   STICHTING SALTO ADELANTE

    t.n.v.  De Penningmeester

 

 

    extra gegevens rekeningnummer bij ABN/AMRO
    IBAN:   NL71ABNA0528978209

    BIC  :   ABNANL2A

 

 

e-mail adres van de stichting Salto Adelante:

    info(ed)saltoadelante(dot)com